Naasten Programma Training

Naasten Programma Training12 Jun 09:00 - 14 Jun 17:00 - Hoogland
Elsden training

Route
More info

Naasten-programma training (ENPT)
Een praktische vierdaagse training voor (aankomend) begeleiders van naasten van verslaafden.

Wat zijn de uitgangspunten ?

Een inzichtgevende training om familie en naasten effectief te leren ondersteunen.
Een basis om een naasten (familieprogramma) uit te kunnen voeren.
Ontwikkeld voor direct praktische toepassing.
Aansluitend op abstinentie als uitgangspunt.
Geschikt voor hulpverleners die met naasten of in partnerprogramma's werken.Handleiding voor wie met naasten gaat werken.
Inzichtgevend voor familie en naasten als deelnemers.
Het leren opzetten van de 'acht-sessie module'.
Familieprogramma

Doelen voor de deelnemer

Een effectieve omgang met de verslaafde en zichzelf, gezonde afstand ?
Door een grondige kennis omtrent verslaving een beter begrip van het proces verslaving te krijgen.
Effectieve communicatie technieken met de verslaafde.
Grenzen stellen en naleven.
Onderscheid leren maken tussen het proces van niet-verslaafden en verslaafden.
Tools om andere naasten bij te kunnen staan.
Omgang met de verslaafde in herstel.
Blijvende ontwikkeling en acceptatie als basishouding.

Voor wie?

ENPT is geschikt voor een ieder die te maken heeft met een verslaafde in zijn of haar omgeving en hier professioneel mee wil gaan werken. Dit kunnen professionele hulpverleners of aankomend professionele hulpverleners zijn maar ook non-professionals zoals naasten. Wie een naastenprogramma wil uitvoeren of opzetten is van harte welkom.

Wat gaan we doen ?

De training bestaat uit drie lesdagen en een terugkomdag. Tijdens de lesdagen worden er presentaties en workshops gegeven. Deze worden afgewisseld met praktijkcasussen.

Er wordt gewerkt met presentaties en workshops die we zelf hebben ontwikkeld voor familieprogramma's en trainingsmodules voor GGZ hulpverleners in de afgelopen tien jaar. Daarnaast gebruiken we onze ervaringsdeskundigheid om praktijkcasussen te bespreken. Juist in deze combinatie treffen we de professionele verbinding aan. We trainen ominzicht te geven in de professionele benadering en proberen de verbinding met de verslaafde te leggen zolang dat mogelijk is. Het proces van de niet verslaafde blijft altijd leidend in deze training.

We gebruiken gewone taal en ontwikkelen trainingen voor directe toepassing in de praktijk.

Thema's in de training;

Wie zijn de naasten ?
De route van herstel voor verslaafden en naasten.
verslaving en systeem, een ziekte ?
Systeem-dynamische gedragingen en hoe er mee om te gaan
DSM V en verslaving als basis voor psycho educatie
Fases binnen het systeem
Hoe ontstaan triggers, wat zijn cravings.
Groepscasussen en ervaringen delen.
Welk proces hoort bij wie ?
Effectieve gespreksvoering (RT).
Motiverende gespreksvoering (MI).
De grens van de naaste.
Afspraken maken.
Loslaten met liefde of faciliteren.
Zelfhulp als onderhoud.

De training is praktijkgericht beroepsonderwijs voor directe toepassing in het werkveld om specifiek te leren werken met naasten van verslaafden.

Door het combineren van de uitgangspunten van de Hazelden Betty Ford Family approach en toepassing van evidence based technieken is de training aangemerkt als beroepstraining en derhalve BTW vrijgesteld.

Kosten

De kosten voor deelname aan ENPT 2018 zijn € 940,00 hierin is inbegrepen:

- Vakliteratuur

- Lesbenodigdheden

- 3 trainingsdagen

- Lunches, koffie/thee/water

Elsden training is als onderwijsinstelling erkend door het CRKBO/CPION (registratie Kort Beroeps Onderwijs).

Inhoudsgerichte trainingen leveren waarde aan de inhoud van de (toekomstige) functie en sluiten aan op de basis van de behandelmethoden van abstinentie gerichte behandelingen in Nederland.

Info en inschrijving
elsden.nl/nbbv


Past Events

Terugvalpreventie en CGT

04 Jun 09:00 04 Jun 09:00 - Hoogland Hoogland
Elsden training Elsden training
EACIII Terugvalpreventie en Cognitieve Gedragstherapie De training Deze vierdaagse beroepstraining is geschikt voor hulpverleners die werken met groepen en individuele clienten...   More info


© 2019 Siguez